Produktivitetskommisjonens medlemmer

Jørn Rattsø

Jørn Rattsø (leder) er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NTNU. Hans viktigste forskningsfelt er offentlig økonomi og økonomisk vekst/ utvikling. Rattsø har ledet og deltatt i en rekke offentlige utredninger.

 

 


Tore Eriksen


Tore Eriksen
 er spesialrådgiver i Finansdepartementet. Eriksen var finansråd fra 1999 til 2011 og før dette bl.a. ekspedisjonssjef i Skatteøkonomisk avdeling og i Økonomiavdelingen i Finansdepartementet. Fra 2011 til 2014 var han ambassadør ved Norges delegasjon til OECD og UNESCO. Eriksen er samfunnsøkonom.

 


Christine Meyer
Christine Meyer er konkurransedirektør og professor i strategi ved NHH. Hennes forskningsfelt er strategisk endring og fusjon og oppkjøp. Meyer er tidligere statssekretær i Arbeids- og administrasjonsdepartementet og har vært byråd for henholdsvis finans og helse i Bergen. Meyer har også hatt en rekke styreverv, bl.a. i Statnett, NRK og Den Nasjonale Scene.
 


Hans Olav Karde
Hans Olav Karde er forretningsfører. Karde er utdannet samfunnsøkonom og var tidligere administrerende direktør i Sparebank 1 Nord Norge og rådmann i Tromsø og Harstad. Han har god innsikt i næringsliv og offentlig forvaltning i Nord-Norge. Karde ledet nordområdeutvalget.

 

 


Marianne Andreassen
Marianne Andreassen er administrerende direktør i Lånekassen. Andreassen er utdannet samfunnsøkonom og var tidligere direktør for Direktoratet for økonomistyring, statssekretær for Arbeiderpartiet, bl.a. i Finansdepartementet, seniorøkonom i Gjensidige NOR og konserndirektør i Sparebank 1 Gruppen.

 


Siri Beate Hatlen
Siri Beate Hatlen er styreleder med egen virksomhet. Hun er nå styreleder i bl.a. Entra eiendom, Sevan Marine, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Ungdoms-OL Lillehammer 2016, styremedlem i Norske Skog, Kitron, Eksportkreditt, samt leder av Teknologirådet. Hatlen er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har en MBA fra INSEAD. Hatlen var tidligere konserndirektør i Statkraft, administrerende direktør ved Oslo Universitetssykehus og styreleder i bl.a. Helse Øst, Lånekassen, Vinmonopolet og SIVA. Hatlen har 15 års erfaring fra offshore, med ulike leder- og prosjektstillinger i Statoil.


Peter Birch Sørensen
Peter Birch Sørensen er professor i samfunnsøkonomi ved Københavns Universitetet. Sørensen har deltatt i flere offentlige utredningsarbeider, også internasjonale (bl.a. Mirrlees Review, Ruding Committee og skatteutredninger i Norge, Sverige og Canada). Han har skrevet flere vitenskapelige artikler innen makroøkonomi og skatteøkonomi og vært medredaktør på flere internasjonale tidsskrifter. Sørensen er leder for den danske produktivitetskommisjonen.


Simen Vier Simensen
Simen Vier Simensen er styreleder/-medlem i flere selskaper, arbeider med utvikling av aktivt eierskap og er Director Emeritus i McKinsey & Company. Simensen er utdannet marineoffiser, siviløkonom fra Université de Fribourg og har en Master of Science fra MIT. Simensen arbeidet i McKinsey & Company fra 1985 til 2013.Han har ledet selskapets norgeskontor, den europeiske forsikringssektoren og den europeiske institusjonelle investorsektoren. Han har videre ledet klientarbeid for en rekke europeiske selskaper i ulike bransjer, globalt ledende finansinstitusjoner, institusjonelle investorer og europeiske finans- og næringsmyndigheter.


Toril Nag, konserndirektør tele
Toril Nag er konserndirektør og har ansvaret for forretningsområdet tele i Lyse-konsernet, herunder fiber-infrastruktur og digitale tjenester. Hun er utdannet sivilingeniør i Computer Science fra University of Strathclyde og har tilleggsutdannelse i ledelse fra Handelshøyskolen BI. Toril Nag har hatt en rekke styreverv i teknologi-, energi-, og FoU-relaterte virksomheter.

 Kjell G. Salvanes er professor i samfunnsøkonomi ved NHH. Han forsker på arbeids- og utdanningsøkonomi og har publisert en rekke artikler internasjonalt på disse områdene. Salvanes er Joint Managing Editor for The Economic Journal.