Produktivitetskommisjonens andre rapport

Produktivitetskommisjonen la frem sin andre og siste rapport torsdag 11. februar 2016.

Produktivitetsveksten har falt de siste årene, og trendveksten er historisk lav. Videreutvikling av vår velstand forutsetter at produktivitetsveksten holdes oppe. Vi står ved et vendepunkt.

Rapporten ble sendt på høring 22. februar med høringsfrist 5. april.
Høringsuttalelser kan sendes inn på Finansdepartementets nettsider.

 

Frokostseminar: Evaluering som verktøy for politikkutforming

Produktivitetskommisjonen og DFØ arrangerte frokostseminar om bruk av evaluering som verktøy for politikkutforming når det er økt behov for prioritering.

Seminaret ble sendt på Nett-TV.

Mer informasjon

 

Produktivitetskommisjonens første rapport

Samleside for første rapport fra produktivitetskommisjonen

Kommisjonens arbeid er delt i to faser. Kommisjonen har signalisert at den særlig vil jobbe med tre områder i fase II av sitt arbeid: teknologi, utvikling og innovasjon – en kunnskapsbasert økonomi, bedre bruk av arbeidskraftressursene og tiltak for økt produktivitet i offentlig sektor, jf. avsnitt 1.5 i kommisjonens første rapport. Arbeidet i fase II vil ferdigstilles i begynnelsen 2016.

Produktivitetskommisjonens mandat åpnet for at Finansdepartementet etter første fase kan presisere kommisjonens mandat. Kommisjonen har nå mottatt et brev fra finansminister Siv jensen der hun gir sin støtte til de tre hovedområdene kommisjonen har foreslått for fase II av sitt arbeid.

English
Summary of the first report from the Productivity Commission