Innspill til produktivitetskommisjonen fra publikum: