Innspill som Produktivitetskommisjonen har mottatt fra organisasjoner og virksomheter: