Frokostseminar: Evaluering som verktøy for politikkutforming

Produktivitetskommisjonen og DFØ arrangerte et frokostseminar 4. februar 2016 om bruk av evaluering som verktøy for politikkutforming når det er økt behov for prioritering.

Tiden med rause budsjetter i staten er over. Strengere prioriteringer må til for å imøtekomme fremtidige forpliktelser og utfordringer, og gi rom for nye satsinger. Hvordan tar beslutningstakere i departementene stilling til hvilke satsinger som skal videreføres, endres eller kuttes? Får de god nok informasjon om hva som virker best? Evaluering er et verktøy som nettopp kan gi informasjon om eksisterende tiltak og ordninger virker godt og gir god verdi for pengene. Hvordan sikre at dette faktisk er tilfelle? Hva skal til for å bruke evaluering på en god måte i politikkutforming?

Innlederne berørte viktige spørsmål om bruk av evaluering i politikkutforming.

  • Er evaluering det gode svaret på kritikken av mål- og resultatstyring?
  • Hvordan legge til rette for at et tiltak kan evalueres?
  • Hvordan velge riktig tema og tidspunkt for en evaluering?
  • Hvordan planlegge, bestille og designe evalueringer slik at de blir brukt og politikken endret?

For mer informasjon, se omtale hos DFØ