Produktivitetskommisjonen inviterte til frokostseminar torsdag 26. november om arbeidsintegrering av flyktninger i auditoriet i regjeringskvartalet i R5.

Flyktningestrømmen til Norge representerer en utfordring for den norske velferdsstaten. Menneskene som kommer utgjør samtidig en ressurs i form av arbeidskraft som kan komme hele samfunnet til gode. Produktivitetskommisjonen er opptatt av hvordan samfunnets samlede ressurser kan brukes på en best mulig måte. Vi står nå overfor et «tilbudssjokk», og det blir det viktig å diskutere barrierer og muligheter for å få flest mulig av de som får opphold inn i arbeid. Er økt kompetanse svaret? Er svaret flere arbeidsmarkedstiltak eller bedre tilrettelegging på arbeidsplassene? Hva vet vi om hvilke tiltak som virker for å få økt overgang til arbeid? Hvordan påvirkes arbeidsmarkedet for de som allerede er i jobb, eller de som er utenfor arbeidsmarkedet?

Seminaret ble åpnet av lederen for Produktivitetskommisjonen, Jørn Rattsø, hvorpå det ble korte, forberedte innlegg av:

 

Seminaret er også tilgjengelig på Nett-TV