Postadresse

Produktivitetskommisjonen
Finansdepartementet
Pb. 8008 Dep
0030 Oslo

Besøksadresse:Produktivitetskommisjonen
Finansdepartementet
Akersgata 40, Oslo