Produktivitetskommisjonens medlemmer

Jørn Rattsø (leder) er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NTNU. Hans viktigste forskningsfelt er offentlig økonomi og økonomisk vekst/ utvikling. Rattsø har ledet og deltatt i en rekke offentlige utredninger.

Tore Eriksen er spesialrådgiver i Finansdepartementet. Eriksen var finansråd fra 1999 til 2011 og før dette bl.a. ekspedisjonssjef i Skatteøkonomisk avdeling og i Økonomiavdelingen i Finansdepartementet. Fra 2011 til 2014 var han ambassadør ved Norges delegasjon til OECD og UNESCO. Eriksen er samfunnsøkonom.

Christine Meyer er konkurransedirektør og professor i strategi ved NHH. Hennes forskningsfelt er strategisk endring og fusjon og oppkjøp. Meyer er tidligere statssekretær i Arbeids- og administrasjonsdepartementet og har vært byråd for henholdsvis finans og helse i Bergen. Meyer har også hatt en rekke styreverv, bl.a. i Statnett, NRK og Den Nasjonale Scene.

Hans Olav Karde er forretningsfører. Karde er utdannet samfunnsøkonom og var tidligere administrerende direktør i Sparebank 1 Nord Norge og rådmann i Tromsø og Harstad. Han har god innsikt i næringsliv og offentlig forvaltning i Nord-Norge. Karde ledet nordområdeutvalget.

Marianne Andreassen er administrerende direktør i Lånekassen. Andreassen er utdannet samfunnsøkonom og var tidligere direktør for Direktoratet for økonomistyring, statssekretær for Arbeiderpartiet, bl.a. i Finansdepartementet, seniorøkonom i Gjensidige NOR og konserndirektør i Sparebank 1 Gruppen.

Siri Beate Hatlen er styreleder med egen virksomhet. Hun er nå styreleder i bl.a. Entra eiendom, Sevan Marine, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Ungdoms-OL Lillehammer 2016, styremedlem i Norske Skog, Kitron, Eksportkreditt, samt leder av Teknologirådet. Hatlen er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har en MBA fra INSEAD. Hatlen var tidligere konserndirektør i Statkraft, administrerende direktør ved Oslo Universitetssykehus og styreleder i bl.a. Helse Øst, Lånekassen, Vinmonopolet og SIVA. Hatlen har 15 års erfaring fra offshore, med ulike leder- og prosjektstillinger i Statoil.

Peter Birch Sørensen er professor i samfunnsøkonomi ved Københavns Universitetet. Sørensen har deltatt i flere offentlige utredningsarbeider, også internasjonale (bl.a. Mirrlees Review, Ruding Committee og skatteutredninger i Norge, Sverige og Canada). Han har skrevet flere vitenskapelige artikler innen makroøkonomi og skatteøkonomi og vært medredaktør på flere internasjonale tidsskrifter. Sørensen er leder for den danske produktivitetskommisjonen.