Notater fra innledere på møtene som oppsummerer presentasjonen som har vært holdt for kommisjonen: