Nedenfor ligger Excelfilene som danner bakgrunnen  for figurene i rapporten fra produktivitetskommisjonen, NOU 2015: 1, Produktivitet – grunnlag for vekst og velferd.

 1. Sammendrag og kommisjonens forslag
 2. Mandat og arbeidet i kommisjonen (har ingen grafer/ tabeller)
 3. Utfordringer for norsk økonomi og framtidig produktivitetsvekst
 4. Produktivitetsutviklingen i Norge 
 5. Hva kan Norge lære av andre land? 
 6. Hva driver produktivitetsveksten? 
 7. Urbanisering og produktivitet 
 8. Omstilling og vekst i norsk næringsliv
 9. Innovasjon og entreprenørskap
 10. Konkurranse og regulering
 11. Regulering av byggevirksomheten
 12. Arbeidstidsreguleringer
 13. Offentlige støtteordninger
 14. Offentlig eierskap
 15. Effektivisering av offentlig sektor
 16. Kommunesektoren
 17. Utdanningssektoren
 18. Samferdselssektoren
 19. Gjennomføring av reformer (har ingen grafer/ tabeller)